Cognoms azerbaidjanesos amb k

 1. karimova (65934)
 2. karimov (59924)
 3. kazimova (21963)
 4. kazimov (20893)
 5. kerimov (5243)
 6. karimli (3424)
 7. kamalova (1445)
 8. kamalov (1379)
 9. kerimli (1260)
 10. kerimova (1209)
 11. kamilov (1203)
 12. kamilova (1172)
 13. kişiyeva (1115)
 14. kazimli (987)
 15. khalilov (984)
 16. kişiyev (973)
 17. kalbiyeva (911)
 18. kalbiyev (874)
 19. karamov (775)
 20. karamova (756)
 21. kuliev (722)
 22. karimzadeh (548)
 23. kurbanov (484)
 24. kasumov (379)
 25. kalantarova (374)
 26. kulieva (358)
 27. khalilova (303)
 28. kuznetsova (250)
 29. kurbanova (226)
 30. kuznetsov (225)
 31. karaev (216)
 32. kazakov (192)
 33. kadirov (179)
 34. kabirova (178)
 35. kasimov (174)
 36. kazakova (165)
 37. kabirov (142)
 38. khan (138)
 39. kasimova (135)
 40. kadyrov (129)
 41. karimi (127)
 42. katanova (126)
 43. kavkaz (120)
 44. kazimi (119)
 45. kerim (114)
 46. kovalenko (112)
 47. kaya (108)
 48. kozlov (95)
 49. karaeva (94)
 50. kozlova (93)
 51. kotov (90)
 52. kuzmina (90)
 53. kolesnikova (90)
 54. kotova (89)
 55. kadirova (88)
 56. kulikova (82)
 57. kamal (77)
 58. kara (76)
 59. kolesnikov (74)
 60. kim (72)
 61. korolyova (67)
 62. khasanov (66)
 63. kuzmin (61)
 64. klimova (60)
 65. konovalova (58)
 66. kalinina (55)
 67. kulikov (55)
 68. karim (53)
 69. kot (53)
 70. karpova (53)
 71. korolyov (52)
 72. koval (52)
 73. kamrani (51)
 74. kasymov (51)
 75. khuseynov (51)
 76. kambarov (50)
 77. kadyrova (48)
 78. krasnova (47)
 79. kiselyova (46)
 80. krasnov (46)
 81. kabulov (46)
 82. kalinin (45)
 83. kamran (44)
 84. klimov (43)
 85. konovalov (43)
 86. kostina (43)
 87. kovalyova (43)
 88. klimenko (40)
 89. koroleva (40)
 90. kondratyeva (39)
 91. kazbekov (38)
 92. kravchenko (38)
 93. kiknadze (38)
 94. karpenko (37)
 95. khachaturyan (37)
 96. kral (36)
 97. kuzmenko (36)
 98. kaziev (36)
 99. komarova (35)
 100. kornev (35)