Cognoms bahreiníes amb s

 1. salman (6327)
 2. saleh (5608)
 3. singh (5094)
 4. shaikh (3949)
 5. shetty (2892)
 6. sharma (2657)
 7. saeed (2378)
 8. shah (2334)
 9. salem (2202)
 10. sharif (1982)
 11. shaheen (1967)
 12. sanad (1940)
 13. shehab (1835)
 14. sharaf (1820)
 15. sayed (1791)
 16. saleem (1615)
 17. sultan (1380)
 18. saad (1380)
 19. shams (1292)
 20. siddiqui (1277)
 21. sarhan (1277)
 22. saif (1248)
 23. sadiq (1248)
 24. shaban (1204)
 25. sheikh (954)
 26. shaik (837)
 27. suresh (793)
 28. shahzad (763)
 29. shaker (734)
 30. salim (719)
 31. samy (705)
 32. salah (690)
 33. subramanian (675)
 34. siddique (646)
 35. sam (646)
 36. sagar (631)
 37. syed (631)
 38. soni (617)
 39. shankar (617)
 40. sami (602)
 41. safar (602)
 42. said (602)
 43. sankar (543)
 44. sameer (529)
 45. srinivasan (514)
 46. shrestha (499)
 47. sunny (484)
 48. sunil (470)
 49. surendran (455)
 50. shabib (455)
 51. shahid (440)
 52. shareef (440)
 53. sinha (426)
 54. santhosh (411)
 55. shafi (411)
 56. sukumaran (411)
 57. saffar (397)
 58. soman (396)
 59. shanmugam (382)
 60. sundaram (367)
 61. shariff (367)
 62. saber (352)
 63. siddiq (352)
 64. suhail (352)
 65. shafiq (352)
 66. sasi (338)
 67. shukla (338)
 68. suvarna (338)
 69. salam (338)
 70. salahuddin (338)
 71. santiago (323)
 72. selvaraj (323)
 73. suliman (323)
 74. salian (323)
 75. sasidharan (323)
 76. salameh (323)
 77. sandeep (309)
 78. saldanha (308)
 79. subramaniam (308)
 80. soliman (308)
 81. samuel (294)
 82. sayyed (294)
 83. sekar (294)
 84. sarkar (279)
 85. sreedharan (279)
 86. salama (279)
 87. salih (279)
 88. shamsi (279)
 89. shaji (279)
 90. sethi (279)
 91. sha (279)
 92. shirazi (279)
 93. samad (264)
 94. shakeeb (264)
 95. sadek (250)
 96. sankaran (250)
 97. sater (250)
 98. souza (250)
 99. sabir (250)
 100. sharief (235)