Cognoms que fan referència a alguna característica física o mental

Cognoms regionals

En el món de la genealogia hi ha molts cognoms que fan referència a alguna característica física o mental de les persones. Aquests cognoms són molt interessants perquè ens ajuden a conèixer més sobre les persones que els porten i també sobre la nostra pròpia història.

Cognoms físics

Els cognoms que fan referència a alguna característica física són alguns dels més comuns. Això és perquè antigament, quan no hi havia prou noms i cognoms per a tothom, la gent es referia a les persones que els envoltaven a partir dels trets físics que tenien.

Cognoms pel color de la pell

Una de les característiques físiques més evidents és el color de la pell. Per això, molts cognoms fan referència a aquesta característica. Una de les variants més comunes és el cognom Moreno, que fa referència a les persones que tenen la pell més fosca. També existeixen altres variants com Blanc, Rovira o Rubió.

Cognoms pel color dels cabells

Un altre tret físic que molts cognoms fan referència és el color dels cabells. El cognom Castanyer, per exemple, fa referència a les persones que tenen els cabells castanys, mentre que el cognom Ros fa referència als cabells rossos. Altres cognoms que fan referència al color dels cabells són Moreno, Rubio o Pellicer.

Cognoms pel tamany o l'alçada

El tamany o l'alçada també són trets físics que molts cognoms han recollit al llarg del temps. El cognom Baixàs, per exemple, fa referència a les persones de baixa estatura, mentre que el cognom Altamira fa referència a les persones altes. També existeixen cognoms com Gros o Delgado que fan referència al pes o la corpulència de les persones.

Cognoms mentals

A part dels cognoms físics, també existeixen cognoms que fan referència a característiques mentals o de comportament. Aquests cognoms són menys comuns, però també són molt interessants.

Cognoms pel caràcter

El caràcter és una de les característiques mentals més evidents. Per això, molts cognoms fan referència a aquest aspecte de les persones. El cognom Bravo, per exemple, fa referència a les persones amb un caràcter fort i agosarat, mentre que el cognom Amable fa referència als que tenen una personalitat més afable. Altres cognoms són Llach o Irascible.

Cognoms pel comportament

Apart del caràcter, també n'hi ha que fan referència al comportament. El cognom Verbena, per exemple, fa referència a les persones que són festives i alegres. Altres cognoms com Gatzara o Tocaire fan referència a les persones que solen estar sempre en moviment.

Cognoms pel lloc de procedència

Finalment, també n'hi ha que fan referència al lloc de procedència. El cognom Alemany, per exemple, fa referència a les persones d'origen alemany, mentre que el cognom Llatí fa referència als llatins. El cognom Rus fa referència als russos i el cognom Francès als francesos.

  • Conclusió
  • En resum, els cognoms que fan referència a alguna característica física o mental són molts i molt interessants. A través d'ells podem conèixer més sobre la història i la llengua dels nostres avantpassats. És recomanable investigar el significat dels cognoms de la nostra família per conèixer millor la nostra pròpia història.