Cognoms que van desaparèixer amb el temps

Cognoms regionals

La genealogia és una disciplina que ens ajuda a connectar el passat amb el present. Saber d'on venim, qui són els nostres avantpassats i quins cognoms portaven pot ser una manera molt interessant de comprendre millor la nostra pròpia identitat. Alhora, també ens permet descobrir l'existència de cognoms que, amb el temps, estan destinats a desaparèixer.

Per què desapareixen els cognoms?

El món està sotmès a constants canvis i, per aquesta raó, molts cognoms que abans eren habituals avui dia ja no s'utilitzen. Hi ha diverses raons que poden explicar per què desapareixen els cognoms:

  • Esdeveniments històrics: episodis com les guerres, les epidèmies o les migracions massives poden provocar la desaparició de molts cognoms, ja sigui per la mort de molts dels portadors del mateix o perquè es mantenen només en un territori determinat.
  • Canvis demogràfics: els canvis en els hàbits demogràfics, com la disminució de la natalitat o la remunta de la immigració, poden afectar la perpetuació d'un cognom.
  • Fins i tot altres factors com ara l'adopció, el canvi de nom o la descoberta d'arrelaments familiars diferents dels que se sabien anteriorment poden fer que la dispersió d'un cognom sigui cada vegada menor.

Cognoms que han desaparegut

Cognoms medievals

Un bon exemple d'aquests cognoms que ja no es fan servir són aquells que daten de l'Edat Mitjana. Tal és el cas del cognom "Povill", "Cabo" o "Tarraubella". Els registres històrics indicaven que eren cognoms molt extendits en les àrees rurals, però el pas del temps ha fet que perdin protagonisme i avui dia siguin semidesconeguts.

Cognoms relacionats amb oficis o professions

Amb el canvi cap a la industrialització, molts oficis o professions que abans eren habituals van desaparèixer, i amb ells, els cognoms que els identificaven. Així, cognoms com "Molinero", "Carpintero" o "Tejedor" han anat caient en desús, ja que els oficis que els generaven s'han extingit.

Cognoms relacionats amb l'àmbit rural

Tal i com hem mencionat anteriorment, els canvis socials i econòmics han fet que l'agricultura i la ramaderia perdin importància en les societats actuals. Això ha provocat que molts cognoms que provenien d'aquest àmbit esdevinguin cada vegada menys importants. Cognoms com "Sellarés", "Vals" o "Llanas" són un exemple d'aquesta tipologia.

Cognoms relacionats amb el món religiós

Tal com passava amb el món rural i el dels oficis, també la religió ha perdut pes en la vida quotidiana de moltes persones, sobretot a Occident. Això ha generat que molts cognoms relacionats amb el món religiós, com ara "Santana", "Parro" o "Fund", hagin anat perdent rellevància en el llarg dels anys.

Què passarà amb els cognoms en el futur?

Malauradament, la desaparició de cognoms és un fenomen que s'està donant en la majoria de societats modernes. Tanmateix, també és cert que el nivell d'informació sobre les nostres arrels i antecedents és cada vegada més gran, gràcies principalment al desenvolupament de les xarxes socials i la digitalització. Això podria fer que la situació canviï en el futur i que molts cognoms que avui dia semblen destinats a desaparèixer puguin recuperar-se.

Per acabar, trobar les arrels familiars i descobrir els cognoms dels avantpassats és una tasca fascinant que aporta molts beneficis. No només ens ajuda a entendre millor la nostra identitat, sinó que també ens permet connectar amb la història i, alhora, ens ensenya a valorar allò que els nostres avantpassats van construir i que avui dia gaudim.