Com accedir als registres genealògics dels diferents llocs

Cognoms regionals

Introducció

La genealogia és la ciència que estudia els antecedents familiars, la relació entre membres d'una família i la seva evolució al llarg del temps. Aquesta pràctica s'ha popularitzat en el darrer temps, gràcies a la facilitat que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Accedint als registres genealògics

Per accedir als registres genealògics, primer de tot, hem de saber on buscar. Els llocs on podem trobar aquesta informació depenen del país o regió que estiguem buscant. A continuació, detallarem els diferents llocs on podem accedir als registres genealògics, així com les especificitats de cada un d'ells.

Registres Civils

Els Registres Civils són les oficines públiques on es registren els esdeveniments relacionats amb les persones físiques, com el naixement, el matrimoni i la defunció. Aquesta informació sol estar disponible en línia, però depenent del país pot estar limitada a un període determinat de temps.

  • En el cas d'Espanya, l'Oficina del Registre Civil corresponent a la localitat on es va produir l'esdeveniment.
  • En França, es pot accedir als registres civils a través dels departaments d'arxiu.
  • A Itàlia, hem de dirigir-nos als arxius diocesans o als arxius estatals, depenent de la regió.

Registres Parroquials

Els Registres Parroquials són els llibres on es registren els bateigs, les confirmacions, els matrimonis i les defuncions, realitzats per les esglésies de cada localitat. Aquesta informació pot estar disponible en línia o a les mateixes esglésies.

  • En el cas de França, aquesta informació està disponible als departaments d'arxiu.
  • A Espanya, la majoria d'esglésies posseeixen la seva pròpia pàgina web i poden proporcionar accés als registres de la seva parròquia.
  • A Itàlia, aquesta informació es pot trobar als arxius diocesans o a les esglésies de la localitat.

Registres Històrics

Els Registres Històrics són llibres, documents i anys censals que contenen la informació sobre l'organització política, social i econòmica del passat. Aquesta informació està disponible als arxius històrics de cada localitat i es pot utilitzar per saber quina va ser la vida dels nostres avantpassats.

  • En el cas d'Espanya, els arxius històrics de cada localitat poden proporcionar accés als registres històrics.
  • A França, la informació es pot trobar als departaments d'arxiu.
  • A Itàlia, aquesta informació es pot trobar a les arxius estatals o municipals, depenent de la regió.

Conclusió

Per poder accedir als registres genealògics dels diferents llocs, primer de tot, hem de saber on buscar. Es recomana que la recerca s'organitzi per país i se segueixi la mateixa estructura que s'ha descrit en aquest article.

En general, la informació genealògica està disponible en línia, als arxius públics o a les institucions religioses de cada localitat. Hem de tenir en compte que la disponibilitat d'aquesta informació pot estar limitada en funció del país i del temps que ha passat des que es van produir els esdeveniments.