Com investigar els orígens dels teus cognoms

Cognoms regionals

Introducció

La genealogia és una ciència fascinant que ens permet descobrir els nostres ancestres i comprendre la nostra història familiar. Una part important de la genealogia és la investigació dels cognoms, ja que ens donen pistes sobre la nostra procedència i la nostra història. En aquest article, t'explicaré com investigar els orígens dels teus cognoms i quines fonts pots utilitzar per obtenir informació.

Cognoms

Els cognoms són noms de família que s'hereten de pares a fills i que identifiquen la nostra família. Els cognoms poden ser d'origen geogràfic, com ara Serra o Marí; d'origen professional, com ara Ferrer o Barberà; d'origen patronímics, com ara García o Rodriguez; o d'origen toponímics, com ara Castillo o Valles. Els cognoms són una font de coneixement de gran valor per la genealogia.

Com investigar els orígens dels teus cognoms

Per investigar els orígens dels teus cognoms, és important que segueixis els següents passos:
  • Pregunta als membres de la teva família: Els membres de la teva família poden donar-te una gran quantitat d'informació sobre els orígens dels teus cognoms. Pregunta'ls si coneixen l'origen dels cognoms i si saben quins països o regions estan relacionats amb ells.
  • Busca en llibres i arxius: Si tens informació sobre els orígens dels teus cognoms, pots buscar en llibres i arxius per obtenir més informació. Els arxius públics i les biblioteques són bones fonts per a la genealogia.
  • Consulta registres civils: Els registres civils són fonts d'informació fonamentals per a la genealogia. En els registres civils pots trobar informació sobre naixements, matrimonis i defuncions de la teva família.
  • Busca en bases de dades genealògiques: Hi ha nombroses bases de dades genealògiques a Internet que poden ajudar-te a trobar informació sobre els teus cognoms. Pots provar de buscar en bases de dades com ara Ancestry o MyHeritage.

Fons per obtenir informació

A més de seguir aquests passos, pots utilitzar altres fonts per obtenir informació sobre els teus cognoms. Algunes de les fonts més útils són:
  • Registres parroquials: Els registres parroquials són documents que registren naixements, matrimonis i defuncions des de l'època medieval fins al segle XIX. Aquests registres poden donar-te informació sobre els teus avantpassats i els seus cognoms.
  • Registres militars: En molts països, hi ha registres militars que contenen informació sobre els soldats i els seus cognoms. Aquests registres poden ser una font útil si estàs buscant informació sobre membres de la teva família que van servir en les forces armades.
  • Arxius de cementiris: Els arxius de cementiris contenen información sobre les persones que estan enterrades allà. Aquesta informació pot incloure les dates de naixement i defunció, així com els cognoms.
  • Arxius de justícia: Els arxius de justícia poden contenir informació sobre membres de la teva família que van tenir problemes amb la llei o van ser condemnats per un crim. Aquesta informació pot ajudar-te a rastrejar les arrels dels teus cognoms.

Conclusió

Investigar els orígens dels teus cognoms és una part important de la genealogia. Amb aquests passos i fonts, podràs obtenir informació valuosa sobre els teus avantpassats i la teva història familiar. No dubtis a investigar els teus cognoms i descobrir la teva història!