Com trobar als membres de la teva família que no coneixes

Cognoms regionals

Introducció

Algunes vegades, per raons diverses, es perd el contacte amb membres de la família. Això pot passar perquè han emigrat, perquè s’han traslladat a una altra ciutat o perquè, simplement, no s’ha mantingut el contacte. A través de la genealogia, és possible trobar aquests membres perduts i establir nous vincles familiars. En aquest article, explorarem les eines i les tècniques per trobar els membres de la teva família que no coneixes.

Començar la recerca

Per començar la recerca, primer cal reunir tota la informació possible sobre els membres de la família que es desitja trobar. Això inclou els noms complets, les dates de naixement i de mort, les adreces antigues, els noms dels pares i qualsevol altra informació que es tingui. L’arbre genealògic és una eina molt útil per organitzar aquesta informació i ajudar a visualitzar les relacions familiars. Es pot començar a crear l’arbre genealògic amb la pròpia informació i la que es té sobre els pares i els avis. Un cop es té l’arbre genealògic, es pot començar a cercar als membres perduts de la família. A continuació, es presenten algunes possibilitats per a la cerca.

Cercar en línia

Avui en dia, internet ofereix moltes eines per trobar informació sobre les persones. Hi ha diversos llocs web que poden ser útils per trobar als membres de la teva família que no coneixes. Una opció és fer una cerca en el cercador Google amb el nom complet de la persona o de les persones que es volen trobar. També es pot provar amb variacions del nom, encara que és important recordar que els resultats poden no ser precisos. Altres llocs web que poden ser útils són els llocs web de xarxes socials com Facebook i Twitter. Si la persona buscada té un perfil en aquestes xarxes socials, és possible que aparegui en una cerca. També hi ha llocs web especialitzats en recopilar informació sobre la gent, com Ancestry, MyHeritage i FamilySearch. Aquests llocs web ofereixen botigues de dades genealògiques amb informació sobre els membres de la teva família, com ara l’anuari, els registres civils i els censos.

Contactar amb els parents coneguts

Una altra opció per trobar als membres de la teva família que no coneixes és contactar amb els parents coneguts i preguntar-los si tenen informació o si coneixen a algú que conegui a la persona buscada. Això pot ser especialment útil si la persona buscada és un parent pròxim com un tiet o un cosí. També es pot intentar contactar amb els membres de la família a través de les xarxes socials. Per exemple, es pot intentar trobar als parents de la persona buscada a través dels seus perfils de Facebook o Twitter i enviar-los un missatge per preguntar-los si tenen alguna informació.

L’ús dels registres públics

Els registres públics també poden ser una font d’informació útil per trobar als membres de la teva família que no coneixes. Aquests registres inclouen els registres civils, els censos, els registres de propietat i altres documents públics. Els registres civils són un registre oficial de tots els naixements, casaments i defuncions en un país. Aquest registre pot ser una font valuosa d’informació si es coneix la data de naixement o de casament de la persona buscada. Els registres civils també poden incloure el nom dels pares i altres informacions. El cens és un registre oficial que s’utilitza per recopilar informació sobre la població. Els censos poden incloure informació sobre el lloc de residència, la edat i els membres de la família. Els registres de propietat són un registre oficial de totes les propietats en un país. Aquest registre pot ser útil si es coneix l’adreça de la persona buscada i es vol saber qui és el propietari.

Conclusió

En resum, hi ha moltes maneres de trobar als membres de la teva família que no coneixes. Es poden utilitzar les xarxes socials, els llocs web especialitzats en genealogia, els registres públics i els mitjans tradicionals com la comunicació amb els parents coneguts. És important reunir tota la informació possible i utilitzar totes les eines disponibles per aconseguir l’èxit en la recerca. Trobar als membres perduts de la teva família pot ser un procés meravellós i gratificant que ajuda a connectar a les generacions i a descobrir les arrels de la teva família.