Curiositats dels cognoms que són també animals i plantes

Els cognoms amb noms d'animals

En la cultura popular, hi ha nombrosos cognoms que tenen noms d'animals. Això és degut a una gran varietat de raons, des de la relació de la família amb una activitat relacionada amb els animals fins a un nom donat en honor a una mascota favorita. A continuació, es detallen algunes curiositats sobre aquest tipus de cognoms.

1. El cognom 'Lleó'

Aquest cognom és molt freqüent a Espanya i prové del llatí 'leo', que significa lleó. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per famílies que van tenir algun vincle amb la reialesa o la noblesa. El leó era un símbol de poder i statu quo en aquella època, de manera que aquelles persones que portaven aquest cognom solien ser ben respectades.

2. El cognom 'Gallina'

El cognom 'Gallina' és freqüent a Itàlia i prové del llatí 'gallus', que significa gallina. Es creu que aquest cognom va ser donat a famílies que es dedicaven a l'avicultura, o bé a persones que van tenir alguna relació especial amb les aus. Curiosament, també s'utilitzava aquest cognom per referir-se a homes poc valents o covards.

3. El cognom 'Cabra'

Aquest cognom és freqüent a Espanya i prové del llatí 'capra', que significa cabra. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per famílies que van tenir algun vincle amb la ramaderia, especialment amb l'oví i el caprí. Curiosament, també s'utilitzava aquest cognom per referir-se a persones poc elegants o malsons.

Els cognoms amb noms de plantes

Apart d'animals, també hi ha molts cognoms relacionats amb noms de plantes. Aquest tipus de cognoms solen ser molt freqüents a zones amb una llarga tradició agrícola o ramadera. A continuació, es detallen algunes curiositats sobre aquest tipus de cognoms.

1. El cognom 'Oliver'

Aquest cognom és molt freqüent a Catalunya i prové del llatí 'oliva', que significa oli. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per famílies que es dedicaven a la producció d'oli, especialment a la comarca de l'Empordà. Curiosament, a Espanya també existeix el cognom 'Aceituno', que significa olivera.

2. El cognom 'Llauró'

Aquest cognom és freqüent a Catalunya i prové del llatí 'laurum', que significa laurat. Es creu que aquest cognom va ser donat a famílies amb tradició agrícola, que es dedicaven al cultiu de cereals i altres plantes. Aquest cognom també és present a altres països, com França.

3. El cognom 'Cirera'

Aquest cognom és molt freqüent a Catalunya i prové del llatí 'cerasum', que significa cirerer. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per famílies que es dedicaven al cultiu de la fruita, especialment dels cereals. Curiosament, a Espanya també existeixen altres cognoms relacionats amb la fruita, com 'Albaricoque' (albercoc) o 'Naranjo' (taronja).

Curiositats i anècdotes sobre els cognoms

A banda dels cognoms amb noms d'animals i plantes, també hi ha altres curiositats sobre aquest tema que convé destacar. A continuació, es detallen algunes de les més interessants.

1. El cognom 'Pelegrí'

Aquest cognom és molt freqüent a Catalunya i prové del llatí 'peregrinus', que significa pelegrí. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per famílies que van participar en peregrinacions religioses, especialment a Santiago de Compostel·la. Curiosament, també s'utilitzava aquest cognom per referir-se a persones que eren noves en alguna activitat i que, per tant, necessitaven guia.

2. El cognom 'Gisbert'

Aquest cognom és freqüent a Espanya i prové del germànic 'gisil', que significa promesa. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per cavallers o nobles que havien fet una promesa a algun sant o a la seva senyora. Curiosament, també existeix a Espanya el cognom 'Gisberta', que té el mateix origen i significat.

3. El cognom 'Llobet'

Aquest cognom és molt freqüent a Catalunya i prové del llatí 'lupus', que significa llop. Es creu que aquest cognom va ser adoptat per famílies que van tenir alguna relació amb la caça o la vida al bosc. Curiosament, a Espanya també hi ha altres cognoms relacionats amb animals salvatges, com 'León' (lleó), 'Tigre' (tigre) o 'Conejo' (conill).

Conclusió

Com hem vist, els cognoms amb noms d'animals i plantes són molt freqüents en moltes cultures i zones geogràfiques. Aquests cognoms solen provenir d'una tradició ramadera o agrícola, o bé del fet que la família tenia alguna vinculació amb un determinat animal o planta. Però a més, també hi ha altres cognoms relacionats amb virtuts, professions, l'entorn natural o la religió, entre altres. En definitiva, cadascun d'aquests cognoms té una història i una significació pròpia que els converteixen en una part important de la nostra identitat cultural.