Els apellidos més comuns a Espanya

Cognoms regionals

Els Apellidos més comuns a Espanya

La genealogia és una eina poderosa per connectar-nos amb les nostres arrels i comprendre millor qui som. Una part important d'aquesta tasca és investigar els nostres cognoms. A Espanya, hi ha uns quants cognoms que són més comuns que la resta i que han estat transmesos de generació en generació. A continuació, parlarem dels apellidos més comuns a Espanya i de quins són els seus orígens.

Garcia

Garcia és el cognom més comú a Espanya, amb més de 1,5 milions de persones que ho porten. El seu origen es remunta als temps del Regne de Castella, quan el nom 'García' era força popular. Era un nom de pila que significava 'jove guardià' o 'jove guerrero'. Al llarg del temps, molts dels qui es deien Garcia van heretar el cognom, convertint-lo en un dels més populars de tot el país.

Rodríguez

Rodríguez és el segon cognom més comú a Espanya, amb prop de 1,2 milions de persones que ho porten. El seu origen és similar al de Garcia, ja que era el nom de pila dels fills de Rodrigo (que significa 'el que té fama de poderós'). Aquest nom de pila va ser força popular en èpoques antigues, i molts de qui el portaven, van acabar convertint-lo en el seu cognom.

Fernández

Fernández és el tercer cognom més comú a Espanya, amb més de 900.000 persones que el porten. El seu origen es remunta als temps de la Reconquesta, quan el nom de pila 'Fernando' (que significa 'el que té valor') era força popular entre els cristians que lluitaven contra els musulmans. A mesura que aquest nom va ser passant de generació en generació, es va acabar convertint en un cognom.

González

González és el quart cognom més comú a Espanya, amb més de 800.000 persones que el porten. El nom té un origen germànic, ja que procedeix del nom de pila 'Gundisalvus' (que significa 'el que lluita amb combativitat'). Aquest nom va ser popular entre els reis asturians en èpoques antigues, i molts de qui el portaven van acabar adoptant-lo com a cognom.

Hernández

Hernández és el cinquè cognom més comú a Espanya, amb més de 600.000 persones que ho porten. El seu origen es remunta als temps dels visigots, quan era el nom de pila d'una influent família nobiliària. A mesura que aquesta família es va expandir, molts dels qui es deien Hernández van heretar el cognom.

Martínez

Martínez és el sisè cognom més comú a Espanya, amb més de 600.000 persones que el porten. El nom té un origen patronímico, ja que procedeix del nom de pila 'Martín' (que significa 'l'home o fill de Mart'). Aquest nom va ser força popular en èpoques antigues, i molts de qui el portaven van acabar adoptant-lo com a cognom.

López

López és el setè cognom més comú a Espanya, amb més de 500.000 persones que ho porten. El seu origen es remunta als temps dels repobladors que van arribar a Espanya després de la Reconquesta. Molts d'aquests repobladors portaven el cognom francès 'Lopes', que procedeix del nom de pila germànic 'Hludwig' (que significa 'el que portava la lluita'). Aquest cognom es va acabar adaptant en castellà com a López.

Pérez

Pérez és el vuitè cognom més comú a Espanya, amb més de 500.000 persones que ho porten. Al llarg del temps, han sorgit moltes teories sobre el seu origen. Algunes fonts indiquen que pot venir del patronímico 'Peres', que vol dir 'filla de Pere'. D'altres, en canvi, afirmen que el cognom té un origen basc i que deriva de 'Petri' (que vol dir 'de Pedro'). Sigui com sigui, Pérez és el cognom d'origen desconegut més comú a Espanya.

Gómez

Gómez és el nouè cognom més comú a Espanya, amb més de 500.000 persones que el porten. El seu origen es remunta als temps dels visigots, quan era el nom de pila d'una influent família nobiliària. A mesura que aquesta família es va expandir, molts dels qui es deien Gómez van heretar el cognom.

Sánchez

Sánchez és el dècim cognom més comú a Espanya, amb més de 400.000 persones que ho porten. El seu origen és similar al de Pérez, en el sentit que no se sap exactament d'on ve. Algunes fonts indiquen que pot venir del nom de pila 'Sancho' (que significa 'el que governa santament'). D'altres, en canvi, afirmen que té un origen basc i que deriva de 'Zantzaiz' (que significa 'senyor de les boscoses terres llunyanes').

En conclusió, els apellidos espanyols més comuns són el reflex de la història i les tradicions del país. Malgrat que la popularitat dels cognoms ha anat canviat al llarg del temps, aquests deu cognoms han estat transmesos de generació en generació i són una part important de la identitat espanyola.