Els cognoms més curiosos i estranys a Catalunya

Cognoms regionals

La genealogia és una de les activitats més fascinants que existeixen. A través d'ella podem descobrir l'origen del nostre nom de família, la història de les persones que el van portar abans que nosaltres i, en certa manera, la nostra pròpia història. A Catalunya, com en molts altres llocs del món, hi ha cognoms molt comuns, com Garcia, Martínez o López, però també hi ha molts altres que són més curiosos i estranys. En aquest article, analitzarem alguns dels cognoms més inusuals que es poden trobar a Catalunya.

Cognoms relacionats amb la natura i els animals

En primer lloc, hi ha molts cognoms catalans que són directament relacionats amb la natura i els animals. Un exemple d'això és el cognom Arbós, que significa "arbres" en català. Altres cognoms relacionats amb la natura són Planas, per als terrenys plans; Soler, per als treballadors de llocs amb sol (com ara vinyes); o Torrents, per a aquells que vivien prop d'un riu o torrent.

També hi ha cognoms que provenen dels animals. És el cas del cognom Pardell, que prové del llatí "pardellus", que significa "petit lleó". També hi ha el cognom Llobet, provinent del llatí "lupus", que significa "llob".

Cognoms relacionats amb les professions

Un altre grup de cognoms curiosos són aquells que provenen de professions. Els cognoms Reyes i Reina, per exemple, són cognoms que es relacionen amb la reialesa, ja que significa "rei" i "reina". Altres cognoms van sorgir de les professions dels nostres avantpassats, com ara el cognom Ferrer, que prové dels fusters, o el cognom Cantero, que prové dels treballadors de la pedra.

Cognoms relacionats amb l'alimentació

També hi ha cognoms que tenen relació amb els aliments. És el cas del cognom Mosteiro, que prové de la paraula "Most" (vi nou que encara no ha fermentat); o el cognom Colomé, que prové de la paraula "coloma" (un tipus de raïm). Altres cognoms amb relació a la gastronomia són el cognom Llimona, que prové de la paraula "llimona" (una fruita cítrica); o el cognom Figueroa, que prové de la paraula "figa" (una fruita dolça).

Cognoms relacionats amb la religió

En Catalunya, també hi ha cognoms que tenen relació amb la religió. El cognom Abad, per exemple, prové de la paraula "abadia", que és un edifici religiós que pertany a un abat. També hi ha el cognom Curto, que prové de la paraula "curt" (un ofici relacionat amb l'Església).

Cognoms desconeguts

Finalment, hi ha cognoms que han perdut el seu significat original i ja no es coneix la seva procedència. És el cas del cognom Fonollosa o del cognom Gaví.

Conclusion

En resum, aquest article ha posat de manifest la gran varietat de cognoms que poden trobar-se a Catalunya. Mentre que alguns són més comuns, un gran nombre són inusuals i estranys. Tot i que no són tan coneguts com altres cognoms, aquesta llista de cognoms curiosos i estranys ens recorda que la genealogia i l'estudi dels nostres avantpassats poden ser molt interessants.