Heràldica dels apellidos castellans

Cognoms regionals

Introducció

L'heràldica és una disciplina que es dedica a l'estudi dels escuts de les famílies i les seves arrels genealògiques. En ella, es pot trobar informació sobre els blasonaments, la història familiar, la simbologia i els trats de noblesa. En aquest article de blog, ens centrarem en l'heràldica dels apellidos castellans i veurem els seus orígens i curiositats.

Orígens de l'heràldica castellana

Una de les particularitats de l'heràldica castellana és la seva gran simbologia. Els seus escuts inclouen els colors i desenes de figures com el lleó, l'àliga, la creu o les flors de lis. Això és degut a la gran influència que va tenir l'heràldica anglesa durant el segle XIII, que va afavorir la creació d'un estil propi a Castella. Els primers escuts castellans estaven formats per una sola figura, però amb el temps es van afegir més elements per representar la procedència social i les virtuts de les famílies. Així, en l'època medieval, els escuts eren una eina per diferenciar els nobles, els membres de l'Església i el poble.

Blasonaments dels apellidos castellans

El blasonament és la descripció d'un escut heràldic en llenguatge tècnic. Gràcies a ell, es pot interpretar la simbologia de l'escut i saber quins són els seus components. A continuació, veurem alguns exemples de blasonaments de famílies castellanes:

Casallach

Per les armes de la família Casallach, consta de un escut que és quartat: 1r d'atzur, una creu de Malta d'or; 2n de gules, un lleó rampant coronat d'or, llengua i ungles de gules; 3r d'or, quatre palos de gules; 4t d'atzur, un castell d'or, amb les seus portes i finestres de gules i a la seva torre de l'esquerra, una bandera de les de Sant Joan de Jerusalem. Aquesta descripció indica que l'escut de la família Casallach està format per quatre quadrants diferents. El primer quadrant té una creu de Malta d'or sobre un fons de color atzur. El segon quadrant mostra un lleó d'or coronat sobre un fons de color gules. El tercer quadrant té quatre bandes verticals de color gules sobre un fons d'or. I finalment, el quart quadrant té un castell d'or amb portes i finestres de color gules, i una bandera de Sant Joan de Jerusalem a la torre esquerra.

Gonzàlez

Les armes de la família González són d'or, cinc fletxes de gules amb penolles de sinople, posades en sautor. Això indica que l'escut de la família González és daurat i té cinc fletxes de color gules amb penolles verdes col·locades en forma de creu.

Curiositats de l'heràldica castellana

L'heràldica a Amèrica

L'heràldica castellana va ser estesa a Amèrica durant la conquesta i la colonització. Així, nombroses famílies espanyoles van portar els seus escuts a les terres americanes i els van adaptar a les seves noves circumstàncies. Algunes d'aquestes famílies van adquirir terres i es van establir a Amèrica, i altres van tornar a Espanya amb la nova riquesa aconseguida.

Les armes de la família Real

L'escut de la Casa Reial de Castella està format per un conjunt de símbols que representen la monarquia espanyola. Així, inclou la creu de Sant Jordi, que simbolitza la defensa de la fe i la llibertat; el lleó rampant coronat, que representa el pes de la justícia; la torre, que simbolitza la defensa dels pobles; i les tres flors de lis, que representen la reialtat.

Conclusió

L'heràldica dels apellidos castellans és una part important de la cultura espanyola. La seva simbologia, origen i curiositats fan que sigui interessant per a tots aquells que estiguin interessats en la genealogia i la història. Així, conèixer els escuts de les famílies castellanes ens ajuda a comprendre millor el passat d'Espanya i la seva evolució a través del temps.