La corona heràldica i els diferents marcs nobiliaris

Cognoms regionals

Introducció

La genealogia és una ciència que estudia l'origen i la història de les famílies. És una tasca fascinant, ja que ens permet conèixer el nostre passat i la nostra història, descobrir les nostres arrels, entendre els esdeveniments del passat i la seva influència en el present. En aquest article, ens centrarem en la corona heràldica i els diferents marcs nobiliaris, que són elements que reflecteixen la posició social i el prestigi d'una família.

La corona heràldica

La corona heràldica és un emblema que es col·loca a sobre de l'escut en els casos en què la família que ho porta té un rang noble o real. La corona consisteix en un cercle d'or o plata, decorat amb pedres precioses i agrafat amb petites protuberàncies. La seva forma i decoració depenen del rang nobiliari de la família i de la tradició de cada país. -

Tipus de corones heràldiques

-

Corona mural: aquesta corona té una forma cilíndrica i té muralles que simbolitzen l'estatus d'un ciutadà distingit d'una ciutat.

-

Corona duquial: consisteix en una corona d'or amb vuit puntes rematada amb perles.

-

Corona cometjada: una corona d'or de vuit puntes, les puntes estan sobreres de perles i les cometes en redueixen el diàmetre.

-

Corona comtal: també coneguda com a 'corona de comte', és una corona d'or amb vuit puntes, amb perles i ametistes entre les puntes.

-

Corona real: és la corona més alta i s'utilitza per a les monarquies. Aquest somni consta de vuit puntes rematades en fletxes de l'angle. Els rajos sovint són obertures de pedres precioses, i la corona a vegades té un diadema.

Els marcs nobiliaris

Els marcs nobiliaris són un altre element clau en la genealogia i la història social. Els marcs són uns emblemes que es col·loquen al voltant de l'escut i que simbolitzen la posició social o el prestigi d'una família. -

Tipus de marcs nobiliaris

-

Marc simple: És un marc simple, sense cap decoraó especial, que es pot utilitzar per a famílies nobles, però sense títol.

-

Marc gravat: El marc està gravat amb decoració de rosasa i a vegades compostes quadres i una mena d’acabat en forma de llacet.

-

Marc escairat: El marc escairat és un disseny en forma d'escut que s'utilitza principalment en els països del nord d'Europa.

-

Marc ornamentat: Aquest marc té molta decoració i sovint està acompanyat de lletres, símbols, creus o altres elements que simbolitzen l'estatus de la família.

Els títols nobiliaris

A més de les corones heràldiques i els marcs nobiliaris, també hi ha els títols nobiliaris. Els títols són un reconeixement oficial de la posició social i el prestigi d'una família. A través de la història, els títols nobiliaris s'han utilitzat per establir jerarquies i distincions dins la societat. -

Tipus de títols nobiliaris

-

Duc: és el títol més alt, un títol vitalici que s'utilitza per a les famílies nobles més importants. A França, el duc era el primer oficial de l'estat després del rei.

-

Comte: és un títol de noblesa molt comú en Europa. Els comtes eren els encarregats de governar les seues terres i serveixen el rei.

-

Baró: és un títol nobiliari més baix que els dos anteriors. Els barons eren els encarregats de vigilar la frontera i gestionar les seues terres.

Conclusió

La corona heràldica, els marcs nobiliaris i els títols nobiliaris són elements que ens permeten entendre la posició social i el prestigi d'una família. Són una part important de la història i la genealogia, que ens permeten conèixer el nostre passat i les nostres arrels. El coneixement de la història genealògica també pot ajudar a les persones a comprendre les arrels culturals i les formes de vida del passat, tot això per a preservar la història i el nostre patrimoni.