Lligams entre cognoms i professions

Cognoms regionals
Lligams entre cognoms i professions

Introducció

La genealogia és una ciència que estudia la procedència i relació entre les persones pertanyents a una mateixa família. En aquesta disciplina, els cognoms són un element bàsic per a la identificació i seguiment de les línies de descendència. Així mateix, també s'ha observat que, en molts casos, els cognoms estan relacionats amb les professions o activitats que desenvolupen les persones que els porten, cosa que ha generat un gran interès en descobrir i estudiar aquestes relacions.

Lligams entre cognoms i professions en la història

La relació entre els cognoms i les professions ha estat present al llarg de la història. En l'època medieval, per exemple, la major part de les persones portaven cognoms que feien referència a la seva procedència geogràfica o al seu ofici. Així, trobem cognoms com Fernández (fill de Fernán), García (fill de García) o Moliner (moliner). A més a més, també hi havia cognoms que feien referència a alguna característica física o personalitat, com Ballester (qui feia balles) o Bravo (valent).

En l'època moderna, els cognoms van començar a evolucionar i les persones van començar a triar-los per diferents motius. Així, van aparèixer cognoms relacionats amb professions o activitats, com per exemple Pescador, Barber o Canonge.

Lligams entre cognoms i professions avui en dia

Amb el pas del temps, la relació entre els cognoms i les professions s'ha fet més difusa i és més complicat establir patrons clars. No obstant això, encara es poden trobar molts exemples d'aquesta relació.

Cognoms relacionats amb professions de l'àmbit agrícola

Entre els cognoms relacionats amb professions de l'àmbit agrícola, podem trobar i destacar els següents:

 • Campillo: relacionat amb el camp o terreny cultivat.
 • Labrador: relacionat amb la professió de llaurador.
 • Pagesos: deriva de l'ofici de pagès o camperol.

Cognoms relacionats amb professions de l'àmbit artesanal

Els cognoms relacionats amb professions de l'àmbit artesanal també són força comuns. Alguns dels exemples més destacats són:

 • Sastre: relacionat amb la professió de cosidor de roba.
 • Pellisser: relacionat amb la producció d'articles de pell.
 • Zapater: relacionat amb la producció de calçat.

Cognoms relacionats amb professions de l'àmbit comercial

En l'àmbit comercial també trobem cognoms relacionats amb aquesta activitat, com:

 • Martínez: deriva del terme "mercat", relacionat amb els mercaders.
 • Vendedor: cognom que fa referència a la professió de venedor.
 • Comerç: cognom que especifica l'activitat comercial.

Cognoms relacionats amb professions de l'àmbit musical

I finalment, trobem cognoms relacionats amb professions de l'àmbit musical, com:

 • Violinista: cognom que fa referència a aquesta professió.
 • Flauta: cognom que deriva d'un instrument musical.
 • Pianista: cognom que fa referència a la professió de pianista.

Conclusió

En definitiva, hi ha una gran varietat de cognoms relacionats amb professions o activitats, i aquesta relació s'ha mantingut al llarg de la història i fins els nostres dies. Analitzar aquestes relacions pot ser molt interessant per aprofundir en la genealogia d'una família i comprendre millor la seva evolució.