L'origen del cognom García

Cognoms regionals

El cognom García és un dels cognoms més comuns a Espanya i és també un dels cognoms més populars a tot el món. Els recerques genealògiques indiquen que el cognom García es deriva del nom de pila germànic "Werner" o "Warinheri".

Origen del nom Werner / Warinheri

El nom "Werner" va ser popular a la regió germànica en la edat mitjana. Aquest nom es deriva de l'antiga paraula germànica "warna", que significa "guardià", i "hari", que significa "soldat". El nom és freqüent a les regions d'Alemanya, Escandinàvia, Suïssa i Àustria.

El nom "Warinheri" originat en el segle IX a França. És una combinació de les paraules "warin", que significa "protecció", i "heri", que significa "exèrcit". A França, el nom va ser popular a la regió de Lorraine, que es trobava a prop de la frontera amb Alemanya.

Expansió del cognom García

El cognom García es va fer popular a la Península Ibèrica en el segle X, quan el rei Al-Mansur va conquistar gran part de la península. Els musulmans van portar molts cognoms i noms nous, com ara el cognom "García", a la península.

El cognom García es va expandir ràpidament per tota Espanya i es va estendre a Mèxic, Amèrica Central, Amèrica del Sud i els Estats Units. Els immigrants espanyols van portar el nom a Amèrica del Sud i Nord, i va arribar a ser un dels cognoms més populars a la regió.

Variacions del cognom García

El cognom García té moltes variacions, com ara "García-Pérez", "García-Balboa", "García-Castro" i "García-Rodríguez". Aquests cognoms són derivats del cognom García i es van originar quan algunes famílies van afegir el cognom de la mare o del pare.

Investigació genealògica del cognom García

Per investigar la genealogia del cognom García, cal començar pel registre civil. En les darreres dècades, Espanya ha posat a disposició del públic registres civils que poden ser consultats a la Xarxa. Els registres civils contenen informació sobre el naixement, bateig, casament i defunció de les persones.

Altres fonts d'informació que es poden consultar són les oficines d'estat civil, els arxius parroquials, els arxius militars i els arxius notarials. També hi ha bases de dades genealògiques en línia que proporcionen informació sobre el cognom García.

Conclusió

El cognom García té un passat interessant i una història diferent a altres cognoms. Gràcies a la seva popularitat, el cognom ha esdevingut un punt de referència per a les investigacions genealògiques i ha permès als descendents dels García descobrir les seves arrels.