L'ús dels escuts heràldics durant l'Edat Media

Cognoms regionals

L'ús dels escuts heràldics durant l'Edat Mitjana

Introducció

Durant l'Edat Mitjana, els escuts heràldics van ser una part important de la cultura i la societat. Els escuts van ser utilitzats per als cavallers i nobles per a identificar-se en les batalles, i també com a símbols de la seva família i les seves terres. Els escuts heràldics van ser una manera important d'identificar i diferenciar les famílies, i també van ser una forma de mostrar la seva riquesa i prestigi.

Orígens dels escuts heràldics

La pràctica d'utilitzar escuts heràldics per a identificar les famílies que tenien drets feudal sobre una terra va començar al segle XII. En aquell moment, els cavallers solien portar un escut amb el seu nom i el nom de la seva família a les batalles. A mesura que la pràctica es va tornar més comuna, els escuts van començar a incloure altres símbols, com a animals o imatges religioses.

Com es creaven els escuts heràldics

Els escuts heràldics eren dissenyats per especialistes en heràldica, coneguts com a heralds. Els heralds eren responsables de crear i mantenir un registre dels escuts heràldics. Els escuts eren creats a partir d'elements com ara l'escut en sí mateix, la creu, el leó, la flor de lis i la corona, o bé a partir d'elements més personals com ara animal preferit o signe astrològic.

Significat dels colors en els escuts heràldics

Els colors en els escuts heràldics tenien un significat específic. Els colors més comuns eren el vermell, el blau i el groc. El vermell era un color associat amb la sang i, per tant, era utilitzat pels cavallers que havien derramat sang en combat. El blau era un color associat amb la lleialtat, mentre que el groc era associat amb la generositat.

Simbolisme en els escuts heràldics

El simbolisme en els escuts heràldics era important. Els animals i les imatges religioses eren utilitzats per representar els valors i les qualitats que una família volia projectar. Per exemple, un lleó era utilitzat per representar la força, mentre que una creu representava la fe.

Canvis en els escuts heràldics a través del temps

Al llarg del temps, els escuts heràldics van experimentar canvis. A mesura que les famílies es casaven i es barrejaven, els escuts van ser combinats per representar les noves unions. Això es coneix com a impalement. Altres canvis van incloure l'addició de nou simbolisme als escuts existents o la creació de nous escuts per a les famílies noves.

L'ús dels escuts heràldics avui

Encara que els escuts heràldics són menys comuns avui en dia, encara són utilitzats per algunes famílies per identificar-se. Alguns club de futbol o bandes de música utilitzen escuts per representar el seu nom i la seva missió. Fins i tot les universitats, com la Universitat de Cambridge, tenen escuts propis.

Conclusió

En resum, els escuts heràldics han estat una part important de la història i la cultura de la societat medieval. Van ser utilitzats per a identificar les famílies i les terres que controlaven, i també per a mostrar la seva riquesa i prestigi. Avui en dia, encara que són menys comuns, encara són utilitzats per a representar algunes organitzacions i fins i tot universitats. Els escuts heràldics són una part important del nostre patrimoni cultural i del nostre passat.