Origen dels cognoms més populars a la Conca de Barberà

Cognoms regionals
Origen dels cognoms més populars a la Conca de Barberà

Introducció

La genealogia és una disciplina que estudia els antecedents i descendents d'una família o d'una persona determinada. És una ciència que ajuda a conèixer les arrels i la història de les famílies, així com a comprendre la seva evolució i els canvis que han tingut al llarg del temps.

Els cognoms a la Conca de Barberà

La Conca de Barberà és una comarca situada a la província de Tarragona, a la comunitat autònoma de Catalunya. És una zona amb una rica història i una gran varietat de cognoms que s'han transmès de generació en generació.

Cognoms més populars

 • Garcia
 • Martínez
 • Rodríguez
 • González
 • Hernández
 • Jiménez
 • Muñoz
 • Pérez
 • Sánchez
 • Gómez

Aquests són els cognoms més comuns a la Conca de Barberà, però hi ha molts altres que també són populars i que reflecteixen la diversitat de la zona.

Evolució dels cognoms

Els cognoms són una part important de la nostra identitat i, per tant, són subjectes a canvis i evolucions al llarg del temps. A la Conca de Barberà, com en altres llocs, els cognoms han patit canvis deguts a factors com la immigració, els matrimonis mixtos i la creació de nous cognoms a través de l'adopció, la troballa, l'abandonament o la creació.

Així, molts dels cognoms que són populars avui en dia a la Conca de Barberà no tenen la mateixa forma que tenien fa uns segles.

Origen dels cognoms

Els cognoms tenen un origen divers. Hi ha cognoms que són d'origen geogràfic, com Garcia (de la ciutat de Garcia), Hernández (de la ciutat d'Hernández) o Sánchez (de la ciutat de Sánchez). També hi ha cognoms que són d'origen professional, com Barberà (barber), Pastor (pastor) o Moliner (moliner).

Altres cognoms són d'origen patronímic, és a dir, es deriven del nom del pare o la mare. Aquest és el cas de Martínez (fill de Martí), Rodríguez (fill de Rodrigo) o González (fill de Gonzalo).

Finalment, hi ha cognoms que són d'origen toponímic, és a dir, fan referència al lloc d'origen de la família. Això és el que passa amb Molina (de la població de la Molina), Tarragona (de la ciutat de Tarragona) o Barcelona (de la ciutat de Barcelona).

Curiositats dels cognoms

 • El cognom Garcia és el més comú a la Conca de Barberà i també és el cognom més comú a Espanya.
 • El cognom Molina és d'origen toponímic i fa referència a una població de la Conca de Barberà anomenada la Molina.
 • El cognom Barberà és d'origen professional i deriva dels barbers, que eren els encarregats de tallar i arrasar els cabells i les barbes.

Conclusió

En conclusió, els cognoms són una part important de la nostra identitat i reflecteixen les nostres arrels i la nostra història. A la Conca de Barberà, hi ha una gran varietat de cognoms que s'han transmès de generació en generació i que evolucionen amb el temps. Conèixer l'origen i la història dels cognoms ens ajuda a comprendre millor la nostra pròpia història i la del nostre territori.