Cognoms bruneanos amb k

 1. kamis (2185)
 2. kiong (1521)
 3. kok (1432)
 4. kassim (1241)
 5. karim (880)
 6. khiong (811)
 7. kong (730)
 8. kee (693)
 9. khiun (600)
 10. khan (570)
 11. kim (560)
 12. kiat (536)
 13. kit (516)
 14. kahar (480)
 15. kadir (467)
 16. kula (434)
 17. kheng (389)
 18. kwang (359)
 19. king (359)
 20. kui (348)
 21. kasim (335)
 22. kuan (334)
 23. keong (328)
 24. kamaluddin (273)
 25. khim (248)
 26. keng (246)
 27. kiang (219)
 28. kumar (216)
 29. kalong (185)
 30. kin (175)
 31. kian (165)
 32. kai (162)
 33. khamis (136)
 34. kwong (136)
 35. khalid (124)
 36. kun (103)
 37. khen (102)
 38. kang (101)
 39. kamarudin (91)
 40. koh (90)
 41. ken (89)
 42. kani (89)
 43. kwan (87)
 44. kaur (87)
 45. kwei (86)
 46. kahan (86)
 47. kon (86)
 48. kadar (86)
 49. khong (85)
 50. koon (79)
 51. khoo (74)
 52. kuang (74)
 53. kwee (65)
 54. koi (62)
 55. kock (62)
 56. kam (50)
 57. khun (50)
 58. kien (50)
 59. kho (49)
 60. keh (49)
 61. kabeer (49)
 62. kek (49)
 63. kamil (49)
 64. khon (41)
 65. kareem (41)
 66. koo (38)
 67. khin (38)
 68. khai (38)
 69. kow (38)
 70. kua (37)
 71. kau (37)
 72. kuin (37)
 73. kay (37)
 74. kanak (37)
 75. kamal (37)
 76. kia (37)
 77. keen (34)
 78. kar (31)
 79. kuol (30)
 80. kudi (30)
 81. kiew (8)
 82. ket (8)
 83. kannan (7)
 84. kandasamy (5)
 85. kuen (5)
 86. kurian (5)
 87. kie (5)
 88. karia (5)
 89. kura (4)
 90. kana (4)
 91. kaling (4)
 92. kieng (4)
 93. kasa (4)
 94. kan (4)
 95. krishna (4)
 96. kah (4)
 97. krauss (4)
 98. khairuddin (4)
 99. koya (4)
 100. kham (4)