Cognoms bruneanos amb s

 1. salleh (4368)
 2. seng (3456)
 3. sulaiman (3370)
 4. suhaili (1798)
 5. said (1383)
 6. siong (1191)
 7. sawal (1068)
 8. salat (1011)
 9. soon (947)
 10. serudin (669)
 11. sin (639)
 12. sing (622)
 13. sabtu (544)
 14. siang (506)
 15. saban (490)
 16. singh (481)
 17. siew (434)
 18. sang (410)
 19. salim (408)
 20. sheng (381)
 21. sim (357)
 22. samat (329)
 23. sirat (329)
 24. san (319)
 25. sani (318)
 26. shah (314)
 27. saman (306)
 28. sabli (298)
 29. suhaimi (296)
 30. samad (264)
 31. sapar (260)
 32. sen (247)
 33. shim (246)
 34. salam (244)
 35. safar (221)
 36. shin (209)
 37. shing (200)
 38. swee (151)
 39. sia (151)
 40. saini (147)
 41. sidek (137)
 42. shan (136)
 43. santos (135)
 44. see (129)
 45. smith (128)
 46. su (128)
 47. suran (126)
 48. sudin (114)
 49. sung (114)
 50. saidi (111)
 51. saat (111)
 52. sadiq (111)
 53. sian (111)
 54. sun (102)
 55. shariff (102)
 56. song (99)
 57. sui (90)
 58. sum (86)
 59. shie (79)
 60. shen (77)
 61. sofian (77)
 62. sai (77)
 63. seri (77)
 64. soo (74)
 65. siok (74)
 66. swan (73)
 67. sisa (73)
 68. soong (71)
 69. suan (67)
 70. seong (66)
 71. syed (65)
 72. shong (64)
 73. shari (63)
 74. sze (63)
 75. shamsu (61)
 76. siau (61)
 77. sales (61)
 78. sultan (61)
 79. sidi (54)
 80. samsudin (54)
 81. sunuwar (51)
 82. sanchez (50)
 83. sharif (50)
 84. subramaniam (50)
 85. sien (50)
 86. sandhu (50)
 87. safri (49)
 88. sunny (49)
 89. som (49)
 90. sabri (49)
 91. saim (49)
 92. shinn (49)
 93. sahu (41)
 94. sanif (41)
 95. shang (41)
 96. shara (40)
 97. sap (40)
 98. santiago (38)
 99. shanmugam (38)
 100. sukumaran (38)