Cognoms capverdians amb k

 1. kouassi (3)
 2. koppe (3)
 3. kumar (2)
 4. kaiser (2)
 5. kim (2)
 6. khan (2)
 7. kula (2)
 8. kats (1)
 9. keenan (1)
 10. kadú (1)
 11. kia (1)
 12. kennedy (1)
 13. konstantinova (1)
 14. koshelev (1)
 15. koenig (1)
 16. koffi (1)
 17. kamara (1)
 18. kapoor (1)
 19. kaur (1)
 20. kadam (1)
 21. keto (1)
 22. kofi (1)
 23. kelly (1)
 24. knack (1)
 25. klose (1)
 26. karsten (1)
 27. kovac (1)
 28. karolina (1)
 29. kafar (1)
 30. keita (1)
 31. kiss (1)
 32. kenneth (1)
 33. kayre (1)
 34. ky (1)
 35. kot (1)
 36. kevin (1)
 37. kasprzyk (1)
 38. keber (1)
 39. ka (1)
 40. kubu (1)
 41. karunakaran (1)
 42. kandola (1)
 43. kaya (1)
 44. kinsella (1)
 45. kobeissy (1)
 46. kulla (1)
 47. kocheva (1)
 48. kain (1)
 49. kon (1)
 50. koh (1)
 51. kassam (1)
 52. krishnamurthy (1)
 53. kusters (1)
 54. kryjak (1)
 55. krekeler (1)