Cognoms djiboutians amb s

 1. said (12934)
 2. sougueh (2746)
 3. saleh (2597)
 4. souleiman (1972)
 5. samatar (1223)
 6. salem (924)
 7. saad (824)
 8. salah (799)
 9. sahal (449)
 10. soultan (424)
 11. saada (375)
 12. sougue (350)
 13. suleiman (275)
 14. sultan (275)
 15. seif (275)
 16. saeed (250)
 17. sagal (225)
 18. shire (200)
 19. siid (200)
 20. sad (175)
 21. sayed (175)
 22. sheikh (175)
 23. saida (175)
 24. singh (175)
 25. saban (150)
 26. saredo (150)
 27. siyad (150)
 28. salad (150)
 29. siad (125)
 30. seick (125)
 31. smith (100)
 32. salman (100)
 33. salim (100)
 34. saed (100)
 35. sirad (100)
 36. suldan (100)
 37. salam (100)
 38. sed (100)
 39. siman (9)
 40. shariif (9)
 41. sharif (9)
 42. souber (9)
 43. souad (9)
 44. same (9)
 45. sado (9)
 46. sarl (9)
 47. sam (9)
 48. sanders (9)
 49. shah (9)
 50. souhaib (4)
 51. san (4)
 52. scego (4)
 53. sharma (4)
 54. solanki (4)
 55. shariff (4)
 56. shakur (4)
 57. seck (4)
 58. sun (4)
 59. sayid (4)
 60. sia (4)
 61. shiekh (4)
 62. sedik (4)
 63. saciid (4)
 64. sadek (4)
 65. shareef (4)
 66. samy (4)
 67. shekh (4)
 68. saleme (4)
 69. sawsan (4)
 70. seid (4)
 71. sebastian (4)
 72. somaliland (4)
 73. subow (4)
 74. scott (4)
 75. sallam (4)
 76. samia (4)
 77. sulaiman (4)
 78. serrano (4)
 79. sharmarke (4)
 80. sabira (4)
 81. sadik (4)
 82. shehab (4)
 83. srinivasan (4)
 84. sakho (4)
 85. sulub (4)
 86. sugow (4)
 87. seidou (1)
 88. sendo (1)
 89. sito (1)
 90. sheth (1)
 91. solomon (1)
 92. shields (1)
 93. still (1)
 94. sayles (1)
 95. sherif (1)
 96. sandon (1)
 97. skvortsov (1)
 98. sawa (1)
 99. siracuse (1)
 100. sundaram (1)