Cognoms egipcis amb b

 1. badr (235891)
 2. barakat (130808)
 3. badawy (127289)
 4. bakr (118310)
 5. badh (83682)
 6. basha (60186)
 7. badran (52663)
 8. badawi (50964)
 9. botros (47567)
 10. bayoumi (44412)
 11. belal (40771)
 12. bahaa (37860)
 13. bassiouni (34596)
 14. bahgat (33741)
 15. barsoum (27666)
 16. baraka (19779)
 17. beshay (16988)
 18. beshara (16260)
 19. bakir (15653)
 20. boules (14925)
 21. boulos (14076)
 22. bahy (13954)
 23. bob (13606)
 24. bishara (13226)
 25. boutros (12741)
 26. bader (12134)
 27. basta (12013)
 28. bashir (11528)
 29. badt (11440)
 30. bahr (11164)
 31. bebo (11042)
 32. banna (10921)
 33. beshir (10557)
 34. bedo (10071)
 35. bakkar (9950)
 36. borham (9829)
 37. badie (9829)
 38. badry (9701)
 39. baz (8737)
 40. basem (8054)
 41. bassem (8024)
 42. badra (8009)
 43. bishay (7645)
 44. bassam (7535)
 45. boss (7159)
 46. body (7038)
 47. baher (6674)
 48. barbary (6553)
 49. baba (6431)
 50. bibo (6431)
 51. boctor (6431)
 52. badrawi (6346)
 53. bekhit (6315)
 54. besher (6189)
 55. bakri (6189)
 56. boy (5946)
 57. bird (5946)
 58. basheer (5824)
 59. bobo (5824)
 60. beah (5400)
 61. boody (5339)
 62. bahi (5218)
 63. boles (5218)
 64. bakhoum (5096)
 65. baghdadi (4854)
 66. bero (4490)
 67. basher (4490)
 68. basily (4368)
 69. barkat (4368)
 70. bekhet (4332)
 71. bismillah (4302)
 72. barrada (4126)
 73. baset (4004)
 74. bary (4004)
 75. bakar (4004)
 76. baby (4004)
 77. bassily (3966)
 78. badalaty (3966)
 79. bialy (3883)
 80. balawi (3813)
 81. bas (3640)
 82. benjamin (3640)
 83. bedir (3630)
 84. baskota (3569)
 85. ba (3519)
 86. badri (3519)
 87. blue (3519)
 88. badah (3325)
 89. bassim (3276)
 90. basmala (3234)
 91. boda (3155)
 92. baligh (3051)
 93. bazan (3034)
 94. boateng (3034)
 95. bebawy (2929)
 96. beder (2912)
 97. bilal (2791)
 98. borg (2791)
 99. behary (2791)
 100. bulbul (2685)