Cognoms eritreus amb s

 1. solomon (84149)
 2. saleh (57576)
 3. saf (39860)
 4. salh (37646)
 5. sium (28788)
 6. sad (24359)
 7. saed (22145)
 8. salih (19930)
 9. semere (19930)
 10. saeed (49)
 11. seyoum (49)
 12. samara (49)
 13. sayd (49)
 14. said (36)
 15. soliman (25)
 16. sebhatu (25)
 17. samson (25)
 18. seid (16)
 19. sahle (16)
 20. sultan (16)
 21. saad (16)
 22. suleman (9)
 23. suleiman (9)
 24. smith (9)
 25. samuel (9)
 26. samatar (9)
 27. siraj (9)
 28. safwat (9)
 29. syd (9)
 30. simon (9)
 31. sleman (4)
 32. sharma (4)
 33. singh (4)
 34. salem (4)
 35. seed (4)
 36. sherb (4)
 37. salehi (4)
 38. seare (4)
 39. seley (4)
 40. salman (4)
 41. shahin (4)
 42. selman (4)
 43. same (4)
 44. sayed (4)
 45. seliman (4)
 46. soleman (4)
 47. safari (4)
 48. slyman (4)
 49. sami (4)
 50. saparova (4)
 51. salm (4)
 52. sabeh (1)
 53. suk (1)
 54. sanie (1)
 55. stich (1)
 56. selie (1)
 57. sabur (1)
 58. skal (1)
 59. sobirov (1)
 60. shiferaw (1)
 61. saluja (1)
 62. selim (1)
 63. salum (1)
 64. serran (1)
 65. saya (1)
 66. smack (1)
 67. shah (1)
 68. stark (1)
 69. sibanda (1)
 70. salas (1)
 71. simbulan (1)
 72. selke (1)
 73. selen (1)
 74. sayag (1)
 75. shiu (1)
 76. salmon (1)
 77. şahin (1)
 78. smer (1)
 79. samri (1)
 80. sofi (1)
 81. shawl (1)
 82. siqueira (1)
 83. servili (1)
 84. samir (1)
 85. sah (1)
 86. santiago (1)
 87. saleman (1)
 88. sanchez (1)
 89. shalom (1)
 90. subramanian (1)
 91. swain (1)
 92. siddiqui (1)
 93. sank (1)
 94. samy (1)
 95. slim (1)
 96. sulu (1)
 97. shaban (1)
 98. samer (1)
 99. suleyman (1)
 100. stafford (1)