Cognoms etíops amb s

 1. solomon (769945)
 2. shiferaw (435186)
 3. seid (400806)
 4. seyoum (387234)
 5. sisay (213522)
 6. seifu (200855)
 7. shewaye (147135)
 8. sintayehu (117837)
 9. samson (89571)
 10. samuel (85952)
 11. selamawit (83709)
 12. senait (83387)
 13. shitaye (72763)
 14. sahle (72380)
 15. sultan (67857)
 16. sime (60618)
 17. said (60618)
 18. shimelis (59401)
 19. shemsu (54250)
 20. sileshi (53445)
 21. sani (46142)
 22. sheikh (44333)
 23. singh (39809)
 24. siraj (38000)
 25. sofiya (37347)
 26. safi (29857)
 27. sahal (26238)
 28. sherif (25333)
 29. salih (23524)
 30. sharma (23524)
 31. seman (22619)
 32. sheik (21714)
 33. shanko (21714)
 34. sharif (20809)
 35. salah (20809)
 36. sadik (20809)
 37. simon (19905)
 38. shafi (18095)
 39. sori (17190)
 40. shukri (17190)
 41. shifa (16903)
 42. sirak (15381)
 43. selam (14476)
 44. salat (14476)
 45. shitu (14005)
 46. sweet (13571)
 47. suleiman (13571)
 48. sissay (13571)
 49. sima (13571)
 50. saba (13571)
 51. seboka (13200)
 52. shah (12667)
 53. saleh (12667)
 54. sebhatu (11762)
 55. shamil (11430)
 56. sefa (11430)
 57. sami (10857)
 58. suleman (10857)
 59. sora (10857)
 60. sourou (10786)
 61. solomone (10464)
 62. shewa (10464)
 63. semere (9952)
 64. selassie (9952)
 65. siti (9820)
 66. seyid (9659)
 67. shawel (9659)
 68. shita (9176)
 69. senay (9048)
 70. shire (9048)
 71. segni (9048)
 72. sol (9048)
 73. salim (9048)
 74. sadi (9048)
 75. salem (9048)
 76. shariff (9048)
 77. suleyman (8693)
 78. sam (8143)
 79. selman (8143)
 80. sendek (8143)
 81. solo (8143)
 82. sado (7238)
 83. sadiq (7238)
 84. sabir (7238)
 85. saeed (7238)
 86. safiya (6117)
 87. sofya (5795)
 88. sorsa (5634)
 89. sajin (5151)
 90. setu (4990)
 91. sagbo (4668)
 92. sosena (4668)
 93. somali (4185)
 94. sufian (4185)
 95. sufiyan (4024)
 96. saliha (3864)
 97. sesen (3542)
 98. sossou (3381)
 99. seyed (3220)
 100. samiya (3220)